Geriatrie fysiotherapie – Fysio Totaal Waalwijk – Waalwijk

Fysio Totaal Waalwijk

Geriatrie fysiotherapie

Geriatriefysiotherapie is een van de specialisaties binnen de fysiotherapie die erkend is door het koninklijk Nederlands genootschap fysiotherapie (KNGF). De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de fysiotherapeutische zorg voor de ouder wordende mens en voor mensen met een multi-pathologie (meerdere ziektebeelden tegelijk). De geriatriefysiotherapeut werkt hulpvraag gericht en nauwe samenwerking met mantelzorgers en andere (para)medici.

Om een erkende geriatriefysiotherapeut te worden moet je, na de basisopleiding algemeen fysiotherapeut, een deeltijd masteropleiding geriatriefysiotherapie hebben gevolgd die  3 tot 4 jaar duurt. Na het behalen van de diploma geriatriefysiotherapie wordt je toegevoegd aan het kwaliteitsregister fysiotherapie (KRF) en ben je een geregistreerde geriatriefysiotherapeut.

De geriatriefysiotherapeut bepaalt in overleg met de patiënt en de betrokken zorgverleners wat de hulpvraag is. Op basis daarvan wordt een behandelplan gemaakt en na goedkeuring van alle partijen wordt de behandeling gestart. Vaak gaat het om specifieke hulpvragen, bijvoorbeeld weer zelfstandig naar de supermarkt kunnen lopen of de angst voor vallen in huis overwinnen. Ook revalidatie na ziekenhuisopname valt onder de specialisatie geriatriefysiotherapie, zodat de patiënt weer meer taken in huis zelfstandig kan gaan uitvoeren.

Ziektebeelden die de geriatriefysiotherapeut vaak ziet zijn; herstel na ziekenhuisopname (bij delier of longontsteking), loopproblemen, frequent vallen en angst hierbij, parkinson of parkinsonisme, herstel na een CVA of fysieke achteruitgang bij dementie.

Geriatriefysiotherapie valt net als algemene fysiotherapie onder de aanvullende verzekering. In sommige gevallen kan het zo zijn dat u in aanmerking komt voor een chronische indicatie, wat inhoudt dat u op termijn de therapie vergoed krijgt vanuit de basisverzekering. Een behandeling door de geriatriefysiotherapeut is, omdat dit een specialistische behandeling is, duurder dan een behandeling van de algemene fysiotherapeut.

Allebei onze geriatrie fysiotherapeuten zijn aangesloten bij het landelijke netwerk voor het behandelen van de ziekte van Parkinson. Indien u na het lezen van deze tekst verwacht dat u het beste geholpen kan worden door een geriatriefysiotherapeut, neem dan contact op met de praktijk om dit te bespreken.