Geriatriefysiotherapie – Fysio Totaal Waalwijk – Waalwijk

Fysio Totaal Waalwijk

Geriatriefysiotherapie

Geriatriefysiotherapie is een van de specialisaties binnen de fysiotherapie die erkend is door het koninklijk Nederlands genootschap fysiotherapie (KNGF). De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de fysiotherapeutische zorg voor de ouder wordende mens en voor mensen met een multi-pathologie (meerdere ziektebeelden tegelijk). De geriatriefysiotherapeut werkt hulpvraag gericht en nauwe samenwerking met mantelzorgers en andere (para) medici.

Om een erkende geriatriefysiotherapeut te worden, moet je na de basisopleiding algemeen fysiotherapeut  een deeltijd masteropleiding geriatriefysiotherapie hebben gevolgd, die afhankelijk van de opleiding, 3-4 jaar duurt. Na het behalen van de diploma geriatriefysiotherapie wordt je toegevoegd aan het centraal kwaliteitsregister fysiotherapie (CKR) en ben je een geregistreerde geriatriefysiotherapeut.

De geriatriefysiotherapeut bepaald in overleg met de patiënt en zorgverleners wat de hulpvraag is van de patiënt. Op basis daarvan wordt een behandelplan gemaakt en na goedkeuring van alle partijen, gestart. Vaak zijn dit hele specifieke hulpvragen van mensen, bijvoorbeeld weer zelfstandig naar de supermarkt kunnen lopen of de angst voor vallen in huis te overwinnen. Maar ook het stukje revalidatie na ziekenhuis opname zodat de patiënt weer meer taken in huis zelfstandig kan gaan uitvoeren valt onder de specialisatie geriatriefysiotherapie.

Ziektebeelden die de geriatriefysiotherapeut onder andere vaak ziet zijn; herstel na ziekenhuisopname (bij delier of longontsteking), loopproblemen, frequent vallen en angst hierbij, m. parkinson of parkinsonisme, herstel na een CVA of fysieke achteruitgang bij dementie.

Geriatriefysiotherapie valt net als algemene fysiotherapie onder de aanvullende verzekering die u heeft. In sommige gevallen kan het zo zijn dat u in aanmerking kan komen voor een chronische indicatie, wat inhoudt dat u op termijn de therapie vergoed krijgt uit de basisverzekering. Een behandeling door de geriatriefysiotherapeut is, omdat dit een specialistische behandeling is, duurder dan een behandeling van de algemene fysiotherapeut.

Indien u na het lezen van deze tekst denkt dat u misschien wel het beste geholpen kan worden door een geriatriefysiotherapeut, neem dan contact op met de praktijk om dit te overleggen.