Kinder-manueel therapie – Fysio Totaal Waalwijk – Waalwijk

Fysio Totaal Waalwijk

Kinder-manueel therapie

Kinder-manueel therapie is een vervolgspecialisatie van manuele therapie. Binnen ons team van fysiotherapeuten is Brit van der Sterren gespecialiseerd in deze behandeltechniek. Hierdoor is zij als enige manueel therapeut gespecialiseerd in het behandelen van rug-, nek- en andere gewrichtsklachten bij kinderen van 0-18 jaar:

Tot voor kort was de veronderstelling van de NVMT (Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie) dat er bij kinderen geen zwaarwegende functiestoornissen van de wervelkolom zouden voorkomen. Indien dit wel het geval was, zou dit probleem zichzelf oplossen. Niet is minder waar gebleken. Kinderen kunnen wel degelijk, net als volwassenen, problemen krijgen met de functie van hun gewrichten (vooral de wervelkolom). Deze problemen kunnen zich uiten in: hoofdpijn, nekpijn, pijnklachten elders in de wervelkolom (vaak zelfs op meerdere plaatsen tegelijk), concentratiestoornissen en gedrag waarbij de wervelkolom zeer frequent door het kind zelf wordt “gekraakt”. Dit fenomeen is bijna altijd typerend voor een functiestoornis in de wervelkolom, waarbij het kind zelf “op zoek gaat” naar de oplossing.

Mijn ervaring is dat kinderen met deze klachten goed op kinder-manueeltherapeutische behandeling reageren. Het kan een eye-opener zijn, voor zowel de ouders als voor het kind, als de symptomen die het kind heeft op een logische manier verklaard kunnen worden. Ik evalueer de functie van het houdings- en bewegingsapparaat in de brede zin van het woord. Binnen het Nederlandse EWMM-register van kinder–manueeltherapeuten zijn de afgelopen 12 jaar, na meer dan 300.000 behandelingen bij zuigelingen, geen negatieve bijwerkingen vastgesteld. Kinder-manueeltherapie is dus een veilig voor uw pas geboren kinderen.’

Naast opgroeiende kinderen behandelt Brit ook zuigelingen met een voorkeurshouding. De volgende symptomen bij zuigelingen kunnen wijzen op een functiestoornis in de nek. De symptomen kunnen zich in wisselende samenstelling presenteren:

  • een duidelijke voorkeurshouding van het hoofdje,
  • voortdurende onrust,
  • een afwijkende stand van het hoofd,
  • het kind overstrekt veel,
  • het kind huilt veel en slaapt slecht,
  • reflux,
  • een afplatting van de (achterzijde) van de schedel en
  • het hele ruggetje is dikwijls scheef ( scoliose).

‘Bij het vermoeden van aanwezigheid van een functiestoornis van de nek, onderzoek ik uw baby altijd op zeer korte termijn. Indien ik een beperking constateer, kan ik uw kindje desgewenst meteen behandelen. De behandeling gaat altijd in samenwerking met onze kinderfysiotherapeute Annick Koevoets.

Gemiddeld zijn ongeveer 3 behandelingen nodig om een verstoorde nekfunctie te herstellen. We behandelen alleen in overleg met uw goedkeuring. Kinder-manueeltherapie bij zuigelingen lijkt niet op de behandeling van volwassenen. We gebruiken alleen zachte mobilisatietechnieken en het zal dus ook niet ‘kraken’, zoals u misschien gewend bent als bij volwassenen. Het effect is na de eerste behandeling meestal al meteen waarneembaar. Als uw baby overstrekt kan het behandeltraject iets langer duren.’