Vergoeding – FysioTotaal Waalwijk – Waalwijk

FysioTotaal Waalwijk

Vergoeding

Fysiotherapie is gedeeltelijk opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Wat en hoeveel u vergoed krijgt, hangt af van factoren zoals uw leeftijd en de reden waarom u fysiotherapie nodig heeft. Iedere Nederlander kan zich aanvullend verzekeren voor fysiotherapie die niet in de basisverzekering is opgenomen.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Kinderen en jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie vergoed van uw zorgverzekeraar. Wanneer deze behandelingen (nog) niet het gewenste resultaat opleveren dan kan uw zorgverzekeraar aanvullende behandelingen (maximaal 9) vergoeden. Deze vergoeding komt uit de basisverzekering. Mochten meer behandelingen noodzakelijk zijn dan vindt vergoeding vanuit de aanvullende verzekering plaats (indien aanwezig). Is er geen aanvullende verzekering dan komen de verdere kosten voor uw eigen rekening.
Kinderen en jongeren met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen voor fysiotherapie vergoed krijgen. De betreffende aandoening moet dan wel op de lijst met chronische aandoeningen staan.

Volwassenen boven de 18 jaar

Vergoeding voor fysiotherapie vindt plaats uit de aanvullende verzekering. Is de maximale vergoeding hieruit bereikt dan komen verdere kosten voor uw eigen rekening. Heeft u een aandoening die op de lijst met chronische aandoeningen staat? Dan krijgt u fysiotherapie vanuit de basisverzekering vergoed vanaf de 21e behandeling. U betaalt de eerste 20 behandelingen dus zelf vanuit de eventueel aanvullende verzekering of voor eigen rekening. Houdt u er rekening mee dat u vanuit de basisverzekering (jaarlijks) eerst uw eigen risico moet betalen.
Vergoeding vanuit een aanvullende verzekering.

Wanneer u een aanvullende zorgverzekering heeft afgesloten dan krijgt u mogelijk meer behandelingen vergoed. U kunt dit nagaan in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of door contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Vraag uw zorgverzekeraar ook naar de hoogte van eventuele vergoedingen en of u een eigen bijdrage moet betalen.
Sinds 1 januari 2015 is het mogelijk een intake +onderzoek en behandeling op dezelfde dag te declareren bij de zorgverzekeraar. Dit was eerder niet mogelijk. Voor de dagelijkse praktijk betekent dit dat er voor het eerste consult 50 minuten in plaats van 25 minuten gepland kan worden. Tijdens de eerste 25 minuten wordt uitgebreid onderzoek gedaan en daarna kan direct een volwaardige behandeling worden gegeven. Dit betekent dus wel dat er 2 prestaties op 1 dag gedeclareerd gaan worden bij de zorgverzekeraar. In het geval er zonder verwijzing een intake+onderzoek en een behandeling op dezelfde dag wordt gedeclareerd kan er bij sommige zorgverzekeraars 3 prestaties in rekening gebracht worden.

Bent u goed verzekerd voor fysiotherapie?

Wij hebben met vrijwel alle zorgverzekeraars in Nederland een contract wat betekent dat u in bijna alle gevallen, mits u voldoende verzekerd bent, in aanmerking komt voor vergoeding. Kijk in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering naar de hoogte van eventuele vergoeding voor fysiotherapie.
Op de website van Zorgwijzer.nl kunt alle informatie m.b.t. de vergoedingen en premies voor fysiotherapie per zorgverzekeraar in 2016 overzichtelijk bekijken.